06 19 19 09 72

Reglement

REGLEMENT AVOND4DAAGSE EERSEL  [V2019-05-10]

[Download pdf  hier: 2019-05-10 – Reglement A4D Eersel]

Algemeen:

 1. De Avond4daagse Eersel wordt georganiseerd door Stichting Avond4daagse Eersel (hierna te noemen als organisatie);
 2. De doelgroep van de Avond4daagse Eersel is de Eerselse basisschooljeugd. Volwassenen mogen deelnemen onder begeleiding van een kind.
 3. De afstanden waaruit de deelnemers kunnen kiezen zijn:

2,5 km

5 km

10 km

Bewegwijzering:

 1. De te lopen routes (verschillende afstanden) worden iedere loopavond door de organisatie nauwkeurig en duidelijk bewegwijzerd met duidelijk herkenbare Avond4Daagse-pijlen. De organisatie is niet verantwoordelijk voor het ontbreken/kwijtraken/verplaatsen van bewegwijzering gedurende de looptijden. Bewegwijzering blijft eigendom van de organisatie van de Avond4daagse Eersel.

Tijden / afgelasten evenement:

 1. De organisatie behoudt zich het recht voor de route-, start- en /of finishtijden en/of plaatsen van de Avond4daagse Eersel te wijzigen.
 2. De organisatie behoudt zicht het recht voor de Avond4daagse Eersel geheel of gedeeltelijk af te lassen op grond van (extreme) weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht.

Aansprakelijkheden:

 1. De organisatie stel zich niet aansprakelijk voor eventuele opgelopen blessures opgelopen tijdens de Avond4daagse Eersel.
 2. De organisatie van de Avond4daagse Eersel stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal voor tijdens en na de Avond4daagse Eersel.
 3. Deelname aan de Avond4Daagse Eersel is geheel op eigen risico.

Gedraging deelnemers:

 1. Tijdens de Avond4daagse Eersel is het deelnemers niet toegestaan om:

–        Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden.

–        Luid spelende radio’s e.d. met zich mee te voeren.

–        Vernielingen, beschadigen of letsel aan te richten.

–        Zich buiten de aangegeven wegen en/of paden te bevinden.

–        Alcohol te nuttigen op de openbare weg.

–        Afval achter te laten op de route.

–        Aanwijzingen van organisatie, verkeersregelaars, politie en overige medewerkers te negeren.

 1. De organisatie behoudt het recht om deelnemers uit te sluiten na wangedrag.

Honden/dieren:

 1. Het is niet toegestaan om honden / andere dieren mee te nemen op de route.

Inschrijven deelnemers:

 1. Inschrijven kan alleen schriftelijk gebeuren met daarvoor bestemde inschrijfkaart. Deelname is officieel als alle gegevens juist zijn ingevuld en het inschrijfgeld is betaald. Met het inschrijven voor de Avond4daagse Eersel verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het reglement dat van toepassing is tijdens de Avond4daagse Eersel.
 2. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

Gebruik gegevens / beeldmateriaal:

 1. Met de inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het Externe Privacy Beleid zoals gepubliceerd op de website van de Avond4daagse, www.a4deersel.nl. Dit beleid is bedoeld om u uit te leggen waarom en hoe er gegevens die natuurlijke personen indentificeren of zouden kunnen identificeren (“persoonsgegevens”) worden verwerkt door de organisatie van de Avond4daagse.

Medaille:

 1. De medaille wordt op de laatste dag uitgereikt aan iedereen, die tenminste 3 van de 4 wandeldagen heeft gelopen EN zeker de laatste dag. Op vertoon van een geldige stempelkaart. Verlies van stempelkaart dient gemeld te worden aan de organisatie. De stempelkaart wordt bij de start gestempeld en er zijn minimaal 2 controleposten op de route.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet:

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.