06 19 19 09 72

Historie

In 1909 is de term 'vierdaagse' in Nederland voor het eerst geïntroduceerd. De Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO) hield in die tijd zogenaamde wandelmarsen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de 'wandelmarsen' door de bezetters verboden.

In 1940 waren Bussum, Utrecht en Amersfoort de eerste drie steden waar de avondvierdaagse in zijn huidige vorm van start ging.De voorloper van het evenement, de traditionele vierdaagse in Nijmegen, kon dat jaar niet doorgaan in verband met de mobilisatie. Omdat er in het Gooi een groot aantal wandelaars was dat behoefte had aan een wandelevenement, besloot de Stichtsch Gooischen Wandelsport Bond daarop een eigen vierdaagse in de avonduren te organiseren. Deze wandelingen kregen al snel navolging in andere plaatsen in Nederland.

In 1941 werden 'wandelmarschen' als avondvierdaagse door de Duitse bezettingsmacht enige tijd verboden, omdat zij meermalen zouden zijn uitgemond in demonstraties tegen de NSB of de bezettende macht. In 1942 werd dit verbod permanent omdat het eerdere verbod 'geen opvoedend effect' zou hebben gehad.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de avondvierdaagse door diverse gemeentes en lokale wandelverenigingen weer in ere hersteld en werden er volop avondwandelvierdaagsen gehouden. Veel avondvierdaagsen worden naast een lokale vereniging in samenwerking met de KWBN en SGWB georganiseerd.

 

 

In augustus 2015 ontstaan de eerste plannen om in Eersel weer een avondvierdaagse van start te laten gaan. Weer .... omdat het ruim 25 jaar geleden is geweest dat deze is gehouden. 25 jaar lang is er geen avondvierdaagse in Eersel geweest. De omliggende dorpen hebben deze wel gehouden, echter zijn de deelnemers niet altijd in grote getallen aanwezig geweest.

Een Bestuur wordt gevormd voor de nieuwe Stichting A4d Eersel en de verdere stappen naar een eerste Editie in 2016 worden vorm gegeven. een bijzonder groot onderdeel hiervan zijn vrijwilligers en bedrijvig Eersel te betrekken. En dat lukt! 
Editie 2016 is direct een daverend succes met 630 deelnemers. De komende jaren wordt als basis 2016 genomen en verder met ontvangen feedback de komende edities verbeterd.